Struktura

PREZES ZARZĄDU
- Dział Spraw Pracowniczych i Samorządowych
- Dział Kontroli i Informatyki
- Radca Prawny
- Sam. St. ds. bhp, p.poż. i OC
- Główny księgowy
  - Dział Księgowości
  - Dział Finansowy

I ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
Dział Administracji

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
- Dział Handlowo - Produkcyjny