Kontakt

Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Kaliszu
ul. Św. Stanisława 2
62-800 Kalisz

NIP: 618-004-27-69
REGON: 001037146

Województwo: wielkopolskie

Telefony:
Sekretariat Zarządu (62) 58 04 700; (62) 58 04 701
e-mail: sekretariat@spolem.kalisz.pl

Dział Handlowo-Produkcyjny - (62) 58 04 724

Dział Techniczny - (62) 58 04 711, (62) 58 04 712

Dział Administracji - (62) 58 04 713

Dział Spraw Pracowniczych - (62) 58 04 761
e-mail: kadry@spolem.kalisz.pl

Dział Finansowy - (62) 58 04 753
e-mail: finansowy@spolem.kalisz.pl

Dział Księgowości - (62) 58 04 741
e-mail: ksiegowosc@spolem.kalisz.pl

Dział Kontroli i Informatyki - (62) 58 04 777
e-mail: kontrola@spolem.kalisz.pl

Sam. St. ds. bhp i p.poż. - (62) 58 04 715

Sam. St. ds. Społeczno-Samorządowych - (62) 58 04 716


KLAUZULA INFORMACYJNA

Wpisywane tu przez Panią / Pana dane osobowe używane są do kontaktu, w związku ze złożonym tu przez Panią / Pana zapytaniem lub sugestią. Administratorem tych danych jest Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Kaliszu, Św. Stanisława 2, 62-800 Kalisz.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich udostępnienie jest niezbędne do korzystania z formularza kontaktowego

Powodem przetwarzania powyżej wskazanych danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora [art. 6. ust. 1. lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…), tzw. RODO].

Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) w celu udzielenia Pani / Panu odpowiedzi.

Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do obsłużenia Państwa sprawy lub przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego.

Ma Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pani / Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie), jeśli uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

W kwestii danych osobowych można kontaktować się z Administratorem w jego siedzibie, znajdującej się pod adresem Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Kaliszu, Św. Stanisława 2, 62-800 Kalisz; przy użyciu niniejszego formularza kontaktowego; lub poprzez placówki handlowe Administratora; a także za pomocą adresu mailowego sekretariat@spolem.kalisz.pl