Wynajem

Oferta –wynajem i sprzedaż nieruchomości

Bliższe informacje dotyczące wynajmu oraz sprzedaży lokali i gruntów, ich lokalizacje, dostępne są w Dziale Administracji pod numerem telefonu: (062) 76 85 220.
kom. 519 340 790