Aktualności

Przeciwdziałanie marnowaniu żywności

dodano: 2024-03-01

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 5 pkt 10 Ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności z dnia 19.07.2019r.  „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców   w Kaliszu informuje, iż za rok

2023 należna opłata za marnowanie żywności wyniosła 1.083,10 zł.     Natomiast wartość żywności przekazanej w roku 2023 organizacjom pozarządowym z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań w zakresie określonym w art. 2 pkt 2   w/w ustawy wyniosła 149.725,46  zł

- 2022 należna opłata za marnowanie żywności wyniosła 804,39 zł. Natomiast wartość żywności przekazanej w roku 2022 organizacjom pozarządowym z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań w zakresie określonym w art. 2 pkt 2 w/w ustawy wyniosła 145.282,89 zł.”

- 2021 należna opłata za marnowanie żywności wyniosła 664,88 zł. Natomiast wartość żywności przekazanej w roku 2021 organizacjom pozarządowym z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań w zakresie określonym w art. 2 pkt 2 w/w ustawy wyniosła 192.785,86 zł.”

- 2020 należna opłata za marnowanie żywności wyniosła 326,13 zł. Natomiast wartość żywności przekazanej w roku 2020 organizacjom pozarządowym z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań w zakresie określonym w art. 2 pkt 2 w/w ustawy wyniosła 185.597,64 zł.