Aktualności

Przeciwdziałanie marnowaniu żywności

dodano: 2021-03-31

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 5 pkt 10 Ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności z dnia 19.07.2019r.  „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców   w Kaliszu informuje, iż za rok 2020 należna opłata za marnowanie żywności wyniosła 326,13 zł. Natomiast wartość żywności przekazanej w roku 2020 organizacjom pozarządowym z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań w zakresie określonym w art. 2 pkt 2 w/w ustawy wyniosła 185.597,64 zł.