Członkowie

Członkowie Rady Nadzorczej

Przewodniczący -                Marian Gościmiński
Z-ca Przewodniczącego-   Lucyna Cieślak
Sekretarz -                            Urszula Kurzawa
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej - Anna Kołodziejczyk
Przewodnicząca Komisji Gospodarczo-Samorządowej - Ewa Adamczyk
Członek Rady Nadzorczej - Kazimierz Binkowski
Członek Rady Nadzorczej - Alicja Czarnojańczyk
Członek Rady Nadzorczej - Elżbieta Drobnikowska
Członek Rady nadzorczej - Monika Frankowska
Członek Rady Nadzorczej - Aneta Olszanowska
Członek Rady nadzorczej - Ewa Zielińska