Członkowie

Członkowie Rady Nadzorczej
Marian Gościmiński - Przewodniczący
Jadwiga Fink - Zastępca przewodniczącego
Monika Frankowska - Sekretarz
Anna Kołodziejczyk - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej
Aneta Olszanowska - Przewodnicząca Komisji Gospodarczo-Samorządowej
Kamila Antczak - Członek Rady Nadzorczej
Alicja Czarnojańczyk - Członek Rady Nadzorczej
Elżbieta Drobnikowska - Członek Rady Nadzorczej
Anna Gołembiewska - Członek Rady Nadzorczej
Urszula Kurzawa - Członek Rady Nadzorczej
Ewa Zielińska - Członek Rady Nadzorczej