Członkowie

Członkowie Rady Nadzorczej
Marian Gościmiński - Przewodniczący
Lucyna Cieślak - Zastępca przewodniczącego
Urszula Kurzawa - Sekretarz
Anna Kołodziejczyk - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej
Ewa Adamczyk - Przewodnicząca Komisji Gospodarczo-Samorządowej
Kazimierz Binkowski - Członek Rady Nadzorczej
Alicja Czarnojańczyk - Członek Rady Nadzorczej
Elżbieta Drobnikowska - Członek Rady Nadzorczej
Monika Frankowska - Członek Rady Nadzorczej
Aneta Olszanowska - Członek Rady Nadzorczej
Ewa Zielińska - Członek Rady Nadzorczej