Zarząd

PREZES ZARZĄDU – Piotr Zasuń

 I Zastępca Prezesa Zarządu - Jadwiga Fink
 Kierownik Działu Handlowo-Prod.

Zastępca Prezesa Zarządu - Magdalena Gola
Kierownik Działu Administracji