Zarząd

PREZES ZARZĄDU – Piotr Zasuń

 I Zastępca Prezesa Zarządu - Magdalena Gola
Kierownik Działu Administracji

Zastępca Prezesa Zarządu - Ewa Adamczyk
Kierownik Działu Handlowo-Prod.