O firmie

Spółdzielczość spożywców na terenie Kalisza to ponad 110 lat historii. 17 lutego 1907 roku założone zostaje Stowarzyszenie Robotników Chrześcijańskich „Ognisko”, które już w październiku tego roku otwiera pierwszy sklep przy ul. Wrocławskiej i zrzesza już 414 członków.

    Kontynuatorką tradycji i historii Stowarzyszenia jest „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Kaliszu, która pomimo silnej konkurencji utrzymuje się na rynku.
   Szczególnie lata 90-te okazały się twardą szkołą przetrwania, a od 2000 roku możemy mówić o rozwoju Spółdzielni i podjęciu działań dla ugruntowania jej pozycji w segmencie handlu detalicznego.
Od początku XXI wieku Spółdzielnia inwestuje, więc oraz dostosowuje swoje działalności do wymogów dnia dzisiejszego i standardów europejskich.
      Spółdzielnia jest współudziałowcem w dwóch spółkach tj. Piekarni „Spomia” w Kaliszu oraz Spółce Wodno-Ściekowej, której wynikiem jest budowa oczyszczalni ścieków w Kościelnej Wsi.
    Jako współtwórca Sądu Konsumenckiego w Kaliszu i Rejonowej Komisji Spółdzielczości aktywnie działa na rzecz promocji i propagowania spółdzielczości spożywców jako formy działalności.
    Największą placówką handlową jest SDH „Tęcza w Galerii Tecza. Jej powierzchnia sprzedaży wynosi ponad 2000 m2. Jest także najstarszą naszą placówką, Od 2007 roku „Społem” PSS w Kaliszu buduje o wysokim standardzie nowe markety i mniejsze placówki detaliczne. W grudniu 2014r. zostanie oddany do użytku supermarketmarket „Sezam” o powierzchni sali sprzedażowej 1300 m2. W obiekcie powstanie również piekarnia Społem, sprzedaż mięsa z własnego rozbioru, wędzarnia a także punkty handlowe apteka, fryzjer i pralnia. W całym tym okresie otwieramy także sklepy w najmowanych lokalach oraz kupujemy grunty dla zabezpieczenia w przyszłości planu budowy kolejnych marketów.
   Jednocześnie dokonywana jest modernizacja pozostałych sklepów. Ponad 20 z nich całkowicie zmienia swój wizerunek i otrzymuje całkowicie nowe wyposażenie.
   Markety i sklepy Spółdzielni ogółem oferują prawie 12 000 pozycji asortymentowych artykułów spożywczych, gospodarstwa domowego i odzieży.
    Odbudowa majątku następuje także w pozostałych działalnościach Spółdzielni. W 2008 roku po kilkumiesięcznej modernizacji otwarty został nowy zakład gastronomiczny „Delicje”. Jego funkcja to produkcja wyrobów garmażeryjnych i gastronomicznych. Druga natomiast to organizacja imprez różnego typu w pięknej sali bankietowej.
   Zakłady piekarskie Spółdzielnia unowocześniła już dawno. Są to obiekty o najnowocześniejszym standardzie produkcji. Zastosowane technologie pozwalają na produkcję ponad 50 asortymentów pieczywa. Nową lokalizację i pomieszczenia w 2009 r. zyska także ciastkarnia.   
   Zakład rocznie produkuje ponad 160 rodzaju ciast i ciasteczek. „Społem” PSS w Kaliszu na rynku lokalnym, znana jest jako producent wyrobów piekarskich, ciastkarskich i garmażeryjnych. Nasze wyroby przez klientów są poszukiwane i cenione za walory smakowe, a szczególnie wysoką jakość.
   „Społem” PSS w Kaliszu to także działalność społeczna. Zaangażowanie społeczne, przejawia się we wspieraniu osób niepełnosprawnych, nieczynnych zawodowo, starszych i dzieci. Pomoc dla przedszkoli, szkół, domów pomocy społecznej, rodzin wielodzietnych i najuboższych na stałe wpisane są w mapę działalności Spółdzielni. Staramy się sponsorować imprezy charytatywne i kulturalne, m.in. Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, Klub Amazonek, Konkursy piosenki młodzieżowej i dziecięcej, Święto Miasta, ze sportowych imprez Tour de Pologne czy coroczny Bieg Ptolemeusza.
   „Społem” PSS w Kaliszu wymieniana jest w rankingach najlepszych firm, czego potwierdzeniem są certyfikaty, świadczące o jej liczącej się pozycji na rynku jako rzetelnego partnera handlowego.
   Na 171 spółdzielni z całego kraju, zrzeszonych w KZ RSS „Społem” w Warszawie, „Społem” Kalisz, pod względem przychodów plasuje się na 15 miejscu.
Sztandar Spółdzielni odznaczony jest Odznaką „Za zasługi dla spółdzielczości”. Sama Spółdzielnia natomiast otrzymała 2-krotnie Odznakę „Za zasługi dla Spółdzielczości”, a menadżerskie zdolności zarządzającego Spółdzielnią w 2009 r. docenione zostały tytułem „Prymus 2009”.
Za zasługi dla rozwoju miasta Kalisza i na rzecz lokalnej społeczności Spółdzielnia odznaczona została i otrzymała tytuł „Honorowy Obywatel Miasta Kalisza”.
   „Społem” PSS w Kaliszu dzięki konsekwentnej realizacji podjętych działań w zakresie handlu, produkcji i gastronomii postrzegana jest jako solidny i znaczący na rynku kaliskim i w ramach sieci „Społem” partner handlowy. Jest współtwórcą nowego i rzetelnego wizerunku polskiej spółdzielczości spożywców.