O firmie

Spółdzielczość spożywców na terenie Kalisza to ponad 110 lat historii. 17 lutego 1907 roku założone zostaje Stowarzyszenie Robotników Chrześcijańskich „Ognisko”, które już w październiku tego roku otwiera pierwszy sklep przy ul. Wrocławskiej i zrzesza już 414 członków.
Kontynuatorką tradycji i historii Stowarzyszenia jest „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Kaliszu, która pomimo silnej konkurencji utrzymuje się na rynku. Szczególnie lata 90-te okazały się twardą szkołą przetrwania, a od 2000 roku możemy mówić o rozwoju Spółdzielni i podjęciu działań dla ugruntowania jej pozycji w segmencie handlu detalicznego. Od początku XXI wieku Spółdzielnia inwestuje, więc oraz dostosowuje swoje działalności do wymogów dnia dzisiejszego i standardów europejskich.

Spółdzielnia jest współudziałowcem w dwóch spółkach tj. Piekarni „Spomia” w Kaliszu oraz Spółce Wodno-Ściekowej, której wynikiem jest budowa oczyszczalni ścieków w Kościelnej Wsi. Jako współtwórca Sądu Konsumenckiego w Kaliszu i Rejonowej Komisji Spółdzielczości aktywnie działa na rzecz promocji i propagowania spółdzielczości spożywców jako formy działalności.

Największą placówką handlową jest SDH „Tęcza" w Galerii Tęcza. Jej powierzchnia sprzedaży wynosi ponad 2000 m2. Jest także najstarszą naszą placówką. Od 2007 roku „Społem” PSS w Kaliszu buduje o wysokim standardzie zarówno nowe markety jak i mniejsze placówki detaliczne. Regularnie dokonywane są modernizacje sklepów. Ponad 20 z nich całkowicie zmieniło swój wizerunek i otrzymuje całkowicie nowe wyposażenie. Markety i sklepy Spółdzielni ogółem oferują prawie 20 000 pozycji asortymentowych artykułów spożywczych, gospodarstwa domowego i odzieży.

Odbudowa majątku następuje także w pozostałych działalnościach Spółdzielni. W 2008 roku po kilkumiesięcznej modernizacji otwarty został nowy zakład gastronomiczny „Delicje”. Jego funkcja to produkcja wyrobów garmażeryjnych i gastronomicznych. Druga natomiast to organizacja imprez różnego typu w pięknej sali bankietowej.

Zakłady piekarskie Spółdzielnia unowocześniła już dawno. Są to obiekty o najnowocześniejszym standardzie produkcji. Zastosowane technologie pozwalają na produkcję ponad 100 asortymentów pieczywa.
Nową lokalizację i pomieszczenia w 2009 r. zyskała także ciastkarnia, która obecnie znajduje się przy. ul Obozowej 10-12. Zakład rocznie produkuje ponad 150 rodzaju ciast i ciasteczek i tortów. „Społem” PSS w Kaliszu na rynku lokalnym, znana jest jako producent wyrobów piekarskich, ciastkarskich i garmażeryjnych. Nasze wyroby przez klientów są poszukiwane i cenione za walory smakowe, a szczególnie wysoką jakość.

„Społem” PSS w Kaliszu to także działalność społeczna. Zaangażowanie społeczne, przejawia się we wspieraniu osób niepełnosprawnych, nieczynnych zawodowo, starszych i dzieci. Pomoc dla przedszkoli, szkół, domów pomocy społecznej, rodzin wielodzietnych i najuboższych na stałe wpisane są w mapę działalności Spółdzielni. Staramy się sponsorować imprezy charytatywne i kulturalne, m.in. Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, Klub Amazonek, Konkursy piosenki młodzieżowej i dziecięcej, Święto Miasta, ze sportowych imprez Tour de Pologne czy coroczny Bieg Ptolemeusza. Wspieramy również lokalny sport: kolarstwo - KTK, siatkówka - MKS oraz piłka ręczna - MKS.

„Społem” PSS w Kaliszu wymieniana jest w rankingach najlepszych firm, czego potwierdzeniem są certyfikaty, świadczące o jej liczącej się pozycji na rynku jako rzetelnego partnera handlowego. Na 240 spółdzielni z całego kraju, zrzeszonych w KZ RSS „Społem” w Warszawie, „Społem” Kalisz, pod względem przychodów plasuje się na 7 miejscu. Sztandar Spółdzielni odznaczony jest Odznaką „Za zasługi dla spółdzielczości”. Sama Spółdzielnia natomiast otrzymała 2-krotnie Odznakę „Za zasługi dla Spółdzielczości”, a menadżerskie zdolności zarządzającego Spółdzielnią w 2009 r. docenione zostały tytułem „Prymus 2009”.
Za zasługi dla rozwoju miasta Kalisza i na rzecz lokalnej społeczności Spółdzielnia odznaczona została i otrzymała tytuł „Honorowy Obywatel Miasta Kalisza”.
„Społem” PSS w Kaliszu dzięki konsekwentnej realizacji podjętych działań w zakresie handlu, produkcji i gastronomii postrzegana jest jako solidny i znaczący na rynku kaliskim i w ramach sieci „Społem” partner handlowy. Jest współtwórcą nowego i rzetelnego wizerunku polskiej spółdzielczości spożywców.